De voordelen van een webdesigner uit de regio Gorinchem

Tegenwoordig kan je via internet contact leggen met de gehele wereld. Zo zijn ook webdesigners uit andere delen van het land of zelfs uit verre landen bereikbaar. Werken met een webdesigner uit de eigen regio heeft echter tal van voordelen die je misloopt wanneer je voor een webdesigner uit een andere regio of zelfs een ander land kiest.

Kennis van lokale cultuur

Zeker bij het midden- en kleinbedrijf is het van belang dat de website aansluit bij de lokale cultuur en het lokale bedrijfsklimaat. De website moet immers bij potentiële klanten een gevoel van herkenbaarheid in plaats van afstandelijkheid oproepen. Een webdesigner uit de regio is geworteld in de lokale gemeenschap, doet inkopen bij dezelfde soort winkels en begrijpt de regionale bedrijvigheid zodat hij of zij hier rekening mee kan houden bij het vormgeven van de website. Een webdesigner uit een andere regio kan mogelijk Gorinchem niet eens aanwijzen op een kaart, zodat hij of zij onmogelijk de lokale voorkeuren en gebruiken net zo goed in het websiteontwerp kan verwerken als een professional die specifiek webdesign in de regio Gorinchem aanbiedt. Kortom, met een regionale webdesigner wordt een dertien-in-een-dozijn-website die net zo goed het uithangbord van een ander bedrijf had kunnen zijn voorkomen.

Soepele en snelle communicatie

Een lokale webdesigner kan eenvoudig worden bezocht om de wensen voor de website één-op-één door te nemen. In een dergelijk gesprek kan je daadwerkelijk zien of je voorkeuren en eisen voor de website worden begrepen. Via e-mailverkeer of telefoongesprekken daarentegen is het een stuk lastiger om in te schatten in hoeverre de ander je daadwerkelijk voor de volle honderd procent heeft begrepen. Dergelijke miscommunicatie leidt onontkomelijk tot websites die niet naar volle tevredenheid zijn.

Regionale webdesigner is afhankelijk van reputatie

Tot slot, heeft een regionale webdesigner ook een sterke prikkel om zijn regionale klanten optimaal te bedienen. Een lokale webdesigner is immers voor zijn of haar reputatie afhankelijk van lokale referenties, mond-tot-mond-reclame en tevreden regionale klanten. Een webdesigner uit een totaal andere regio of ander land zal daarentegen aanzienlijk minder malen om een ontevreden klant uit Gorinchem.